: ลืมรหัสผ่าน : สมัครสมาชิก

อาการใจสั่นอาการใจสั่น เป็นความรู้สึกของผู้ป่วย ต่อการเต้นของหัวใจ ซึ่งหัวใจอาจจะ เต้นปกติ หรือ ผิดปกติ ก็ได้ โดยทั่วไป คนมักไม่รู้สึกถึง การเต้นของหัวใจ แม้ในภาวะที่ หัวใจบีบตัวแรง และ เต้นในอัตราที่เร็วมาก ขณะออกกำลังกาย ตรงกันข้าม ในภาวะที่ปราศจากสิ่งกระตุ้นใดๆ คนบางคนอาจเกิด อาการใจสั่น เช่น ขณะจะเข้านอน ความรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจ อาจทำให้บางคนสงสัยว่า หัวใจของตนเกิดความผิดปกติ ทั้งที่หัวใจไม่ได้เกิดความผิดปกติ หรือ เต้นผิดจังหวะแต่อย่างใด


อาการใจสั่น ที่อาจเกิดจากความผิดปกติของการเต้นของหัวใจ หรือ โรคหัวใจ

  • อาการใจสั่น ร่วมกับอาการอื่น เช่น หน้ามืด เป็นลมหมดสติ เจ็บ แน่นหน้าอก หรือ เหนื่อยหอบกว่าปกติ อาจบ่งบอกถึงโรคหัวใจรุนแรงควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว

  • อาการใจสั่น ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด โดยไม่สัมผัสกับการออกแรง และ สามารถหายได้เอง ผู้ป่วยมักแยกอาการแตกต่างกันขณะที่มี และ ไม่มีอาการใจสั่น

  • อาการใจสั่น ที่เกิดร่วมกับจังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ

  • อาการใจสั่น ในผู้ป่วยที่ทราบว่าเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว เช่น ผู้ป่วยที่เคยมี กล้ามเนื้อหัวใจตาย จากหลอดเลือดอุดตัน หัวใจโต ล้มเหลว หัวใจผิดปกติแต่กำเนิด

  • อาการใจสั่น ในผู้ป่วยที่มีประวัติคนในครอบครัวใกล้ชิดเป็นโรคหัวใจ โดยเฉพาะ การเสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

การตรวจวินิจฉัย

      ในเบื้องต้น แพทย์จะสอบถามประวัติการตรวจร่างกาย การตรวจเอกซเรย์เงาปอด และ หัวใจ และ การ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อช่วยการวินิจฉัย หรือ นำไปสู่การส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมที่เหมาะสม ผู้ป่วยที่สงสัยว่าอาจมี หลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด แพทย์อาจส่งตรวจการเต้นของหัวใจด้วยการเดิน วิ่ง สายพานเลื่อน (Exercise Stress Test) ผู้ป่วยที่สงสัยว่าความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจหนา หัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง ลิ้นหัวใจตีบ หรือ รั่ว ผนังกั้นหัวใจรั่ว หรือโรคของเยื่อหุ้มหัวใจ แพทย์จะส่งตรวจด้วย เครื่องตรวจเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiography)

      ส่วนการวินิจฉัยว่ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ หลายครั้งที่ผู้ป่วยมาถึงแพทย์ อาการ และ การเต้นผิดจังหวะของหัวใจได้หายแล้ว การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่กี่วินาที อาจไม่พบความผิดปกติ ผู้ป่วยอาจมีส่วนช่วยในการวินิจฉัย โดยการจับชีพจร และ นับอัตราการเต้นของชีพจรในระยะเวลา 1 นาที และ สังเกตจังหวะของชีพจรว่าชีพจรเร็วกว่าปกติหรือไม่ ชีพจรสม่ำเสมอหรือเร็วช้าไม่สม่ำเสมอ

      ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามี ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ แต่เกิดอาการไม่บ่อย แพทย์อาจส่งตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อเนื่อง ที่สามารถพกพาติดตัว และ บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ ได้ เช่น 24-48 ชั่วโมง (Ambulatory ECG monitoring หรือ Holter)


แนวทางการรักษา

      การรักษาขึ้นอยู่กับผลการตรวจว่า มีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ ถ้ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะ การที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นเป็นชนิดใด และที่สำคัญมีสาเหตุจาก โรคหัวใจ หรือ ความผิดปกติของอวัยวะใด การรักษาที่สำคัญ คือ รักษาที่สาเหตุ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว หากหลอดเลือดหัวใจตีบมาก อาจต้องได้รับการรักษาด้วยการ ขยายหลอดเลือดหัวใจ เช่น การทำบัลลูน หรือ การถ่างหลอดเลือด ด้วยขดลวด ภาวะหัวใจเต้นเร็วบ่อยครั้งที่ไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจ แต่เกิดจากความผิดปกติอื่นๆ เช่น ภาวะต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ ภาวะเลือดจาง ภาวะขาดน้ำ และ เกลือแร่ เช่น จากโรคท้องร่วง หรือ เสียเลือดมาก ซึ่งเมื่อได้รับการรักษาแล้ว ภาวะหัวใจเต้นเร็วก็จะกลับสู่ปกติโดยไม่ต้องใช้ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ ส่วนการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจให้การรักษาด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่

  1. ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Antiarrhythmic drug) ซึ่งมักมีฤทธิ์ทำให้หัวใจเต้นช้าลง ทำให้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะน้อยลง หรือ อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง ซึ่งทำให้อาการใจสั่นลดลง แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถแก้ไขที่สาเหตุการรักษาด้วย ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ มักจะไม่ทำให้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหายขาดได้

  2. การรักษาด้วยการใส่สายสวนเข้าทาง หลอดเลือดไปในหัวใจ เพื่อตรวจหาตำแหน่งที่ก่อ หรือ นำสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติ (Electrophysiologic study) และใช้ จี้ทำลายจุด เล็กๆ ที่ผิดปกตินั้น ด้วยพลังงานรูปแบบต่างๆ (Catherter ablation) เช่น ไฟฟ้าความถี่สูง (Radiofrequency ablation) ซึ่งเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน 55-75 องศา หรือ ใช้ความเย็นจัด ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมาก (Cryoablation) ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถรักษา ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหลายชนิด ให้หายขาดได้โดยไม่ต้องกินยาอีก หรือ ลดการใช้ยาลงได้มาก

  3. การ ใช้ไฟฟ้า กระแสตรงความต่างศักย์สูง ช็อกผ่านผิวหนังหน้าอกผ่านหัวใจ (Cardioversion, Defibrillation) สำหรับการแก้ไขหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิด โดยเฉพาะ หัวใจเต้นผิดจังหวะที่เร็วมาก หรือ สั่นพลิ้วในภาวะฉุกเฉิน ที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้น ทำให้ ความดันเลือดลดลงอย่างมาก ตรวจจับ ความดัน และ ชีพจร ไม่ได้

  4. การ ผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ให้จังหวะหัวใจ (Permanent cardiac pacemaker) สำหรับภาวะ หัวใจเต้นช้ามาก หรือ เครื่องกระตุกช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ ชนิดฝังในตัวผู้ป่วย (Automatic lmplantable Cardioverter Defibrillator ; AICD) สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง จากหัวใจห้องล่าง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง หัวใจล้มเหลว เพื่อให้ได้รับการรักษากระตุกช็อกไฟฟ้าหัวใจในทันที (ภายในไม่กี่วินาที) หากเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงจากหัวใจห้องล่าง

ขอขอบคุญข้อมูลจาก  www.phyathai.com

ความคิดเห็นที่ 162 : อาการใจสั่น (รหัส 1370)
This is a really inteeliglnt way to answer the question.
จาก : fklz6XI5Ztp   [24/06/2016 16:34:46]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 161 : อาการใจสั่น (รหัส 1350)
เปนมานาน2ปีค่ะอาการเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆ...ใจสั่นมือเท้าเย็นชีดตัวชีดหายใจไม่ทั่วท้องมึนหัว..เหมือนจะวูปตลอดเวลา..ใจเต้นเเรงมาก...ไปหาหมอทีไรตรวจคลื่นหัวใจตลอดเเต่ไม่พบสาเหตุ...เอ่คโค่ลหัวใจก็ไม่พบสาเหตุเเบบนี้เขาเรียกว่าโรคอะไรค่ะอยากหายจากอาการที่เปนมันทรมานมากเลยค่ะ.ครัยหายเเล้วบอกวีธีรักษาได้น่ะค่ะ
จาก : Patchalee kun   [16/05/2016 21:56:24]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 160 : อาการใจสั่น (รหัส 1349)
เปนเหมือนกันค่ะใจสั่นหน้ามึดมือเท้าชาตัวเย็นเหนื่อยง่ายทำอะไรก็เหนื่อย...ไปหาหมอเปน10ร.พแล้วค่ะสุดท้ายได้แค่ยาคลายเคลียด...หมอบอกเปนโรคแพนิคค่ะ
จาก : Patchalee kun   [16/05/2016 21:51:47]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 159 : อาการใจสั่น (รหัส 1348)
นานๆ มีอาการ อยู่ๆ ก้อชีพจรเต้นเร็ว หายใจไม่ทัน หอบ เหนื่อย เหงื่อออกเยอะ แรกๆๆ เป็นไม่นาน เดี้ยวเป็นครั้งหนึ่งนานเกินสาม ชั่วโมง
เจ็บหน้าอก เคยขึ้นไปตรวจ อุตราซาว เจาะเลือด วิ่งสายพาน ทุกอย่าง ไม่พบว่าผิดปกติ ขนาดนั่งเฉยรอตรวจกับคุณหมอ ชีพจรยังเต้นเหมือนคนออกกำลังกาย ช่วยวิเคราะห์ด้วยค่ะ
จาก : asmabin@gmail.com   [02/05/2016 15:26:08]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 158 : อาการใจสั่น (รหัส 1346)
ผมก็เป็นตั้งแต่เป็นไซนัส มีอาการใจสั่นเหนื่อยง้าย แต่วิ้งออกกำหลังกายมันไม่เจ็บหน้าอก
จาก : มีใครเป็นแบบนี้บ้าง   [15/04/2016 10:13:27]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 157 : อาการใจสั่น (รหัส 1341)
มีอาการหัวใจแต้นแรงแน่นหน้าอกเจ็บๆเหมือนจุกข้างซ้ายแล้วรู้สึกมึนๆน้า
มีอาการปวดหัวบ่างที่ปวดตลอดทั้งวันถ้าปวดมากๆถึงกับคุยกับใครไม่รู้เรื่อง
มีเงื่อออกตามฝามือฝาเท้ามันเกินจากอะไรค่ะ
จาก : น.ส.วิจิตรา ปิ่นใจ   [28/02/2016 01:33:28]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 156 : อาการใจสั่น (รหัส 1340)
มีอาการหัวใจแต้นแรงแน่นหน้าอกเจ็บๆเหมือนจุกข้างซ้ายแล้วรู้สึกมึนๆน้า
มีอาการปวดหัวบ่างที่ปวดตลอดทั้งวันถ้าปวดมากๆถึงกับคุยกับใครไม่รู้เรื่อง
มีเงื่อออกตามฝามือฝาเท้ามันเกินจากอะไรค่ะ
จาก : น.ส.วิจิตรา ปิ่นใจ   [28/02/2016 01:29:42]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 155 : อาการใจสั่น (รหัส 1336)
อยากรู้วิธีแก่ไขด้วยตนเองในอาการใจสั่นและเหนื่อง่ายมือเท้าชาคะ
จาก : fernhassaya@hotmail.com   [04/02/2016 23:00:25]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 154 : อาการใจสั่น (รหัส 1335)
Omega de-Ville , time - vision #sddm { margin: 0 auto; padding: 0; z-index: 30; background-color:#F4F4F4; width: 80px; height:23px; float: right; margin-right: 70px;} #sddm li { margin: 0; padding: 0; list-style: none; float: left; fo
จาก :   [02/02/2016 05:07:04]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 153 : อาการใจสั่น (รหัส 1316)
หลังคลอดไม่ถึงปี กลับไปทำงานคะ เริ่มมีอาการชาที่คอขึ้นหน้าชามากจนไม่มีความรุ้สึกเลยคะ ทั้งๆที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพอไปหาหมอ หมอบอกว่าร่างกายขาดวิตามินเกิดจากเราตั้งครรภ์เราก็ซื้อวิตามินมาบำรุงทุก
อย่าง อาการดีขึ้นคะแต่ผ่านไปพักใหญ่ๆเริ่มมีอาการ
แปลกๆคือ หายใจไม่ทั่วทั่วท้อง จับเวลานับหัวใจกับชีพจรเต้นเร็วเต้นผิดปกติคะ จนหน้าซีดหน้าชาจะเป็นลม ทั้งๆที่ไม่มีเรื่องตื่นเต้น ตกใจหรือเรื่องเครียดอะไรเลย ก็ไปหาหมอคะ เข้าห้องฉุกเฉิน
ตรวจแล้วความดันไม่มี แต่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติมี
อาการชาเท้า,มือ,หน้า เหงือออกเยอะ คอแห้ง หมอก็พา
ไปเจาะเลือดตรวจโรคต่อมไทรอยเปนพิษคะรอผลตรวจ1อาทิตยํ ได้ยาวิตามินมาทานคะ ยังไม่ทันไร อาการเริ่มเปนอีกแล้วคะ แล้วก็เปลี่ยน รพ. หมอก็พาไปตรวจหาไทรอยเหมือนเดิมคะ ผลตรวจออกไม่เปนคะทั้ง2รพ.เลย
ปัจุบันลูกสาวอายุได้3ขวบกว่าละคะ ดิฉันก็ยังไม่หายแต่อาการเหมือนเยอะขึ้นคะ มีอาการเหมือนจะวูบจะเป็นมือเท้าเย็นเหงื่อออกเยอะมาก และเริ่มหายใจไม่ทันคะ แน่นหน้าอกแต่เจ็บที่หัวใจอ่ะคะ ไม่ได้เจ็บจี๊ดๆแปล๊บนๆะคะ(มันบีบ,เจ็บ,ปวดเลยคะทรมานมาก)จนร้องไห้
เลยคะ ทั้งๆที่กำลังขับรถไปทำงานคะเลยจอดรถก่อน แต่จนทุกวันนี้ยังไม่ได้ไปหาหมอนะคะ เด๋วหมอก็ให้ตรวจโรคเดิม อาการก็มีเรื่อยๆ แต่หนูคิดว่าหนูไม่น่าจะเปนโรคหัวใจหนูเปนนักกีฬาว่ายน้ำ และเล่นกีฬาตลอด ตะคริวก็ไม่เคยเปน หนูพอจะมีโครงเค้าเปนโรคอะไรดีคะ แต่หนูบอกได้เลยตั้งแต่คลอดลูกมาผ่านไป3ปีกว่า เป็นอะไรก็ไม่รุ้เยอะแยะเลยคะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยคะ
จาก : tongsoi 1987@gmail.com   [11/11/2015 14:28:18]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 152 : อาการใจสั่น (รหัส 1315)
ผมอายุ15ครับนอนควั่มหน้าเป็นเวลานานมาก
5-7ชั่วโมงแล้วใจสั่นครับแล้วก็ไม่ได้กินข้าวเช้ากับเที่ยงเป็นเพราะอะไรครับ
จาก : pulovegamehon@gmail.com   [10/11/2015 21:30:49]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 151 : อาการใจสั่น (รหัส 1313)
ผมเป็นแบบดื่มกาแฟทีรัยรู้สึกไม่บายตัวมือชาตีนชาไปหมดแน่นหน้าอกด้วยบางครั้ง เป็นวูปวูปเหมือนจะน็อก
แต่ก่อนไม่เคยเป็นย่างงี้พึ่งมาเป็น2ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ยังเหมือนเดิมเลย อยากทราบว่าอาการแบบนี้เป็นเพาัะอะไร
จาก : หมี   [03/11/2015 18:08:29]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 150 : อาการใจสั่น (รหัส 1309)
มีอาการเวียนหัว ตามมาด้วยใจสั่นไม่รู้ว่าเป็นอะไร
จาก : มะลิสา   [22/10/2015 08:51:17]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 149 : อาการใจสั่น (รหัส 1307)
หนูมีอาการ ใจสั่น เหนื่องง่ายบางทีแค่นั่งหรือนอนเฉยๆก็ใจเต้นเร็วจนรู้สึกได้ แน่นหน้าอกบ่อยครั้งมากและก็จะเจ็บระหว่างกลางหน้าอกไปด้วย บางทีแค่ลุกขึ้นยืนหรือกำลังเดินหรือทำอะไรอยู่ก็หน้ามืดเหมือนจะเป็นลมแต่พอนั่งพักสักพักหนึ่งก็จะหายแต่วันหนึ่งหน้ามืดบ่อยมาก 5-6 ครั้ง แล้วก็นอนไม่หลับรู้สึกว่าเหมือนว่านอนไม่สบายตัวนอนไม่หลับเลยคอยจะสะดุ้งตื่นมาตลอดแล้วพอตื่นจะเหนื่อยเหมือนหอบเพราะ เวียนหัว ปวดหัว และแน่นหน้าอกเหมือนหายใจไม่โล่งปละหัวใจจะเต้นแรงจนรู้สึกได้บ่อยมากและสุดท้ายเพิ่งมีอาการอยู่ดีๆปลายนิ้วมือนิ้วเท้าชาไปเองและช่วงปลายมือจะออกเป็นสีเหลืองๆเขียวๆส่วนตรงฝ่ามือจะเหลืองแต่ไม่มากหนูอายุ 17 ตัวคนเดียวทำงานเลี้ยงครอบครัวซึ้งพักผ่อนน้อยมากเป็นเวลาปีกว่าๆ เริ่มมีอาการเริ่มเหนื่อยง่ายหัวใจเต้นแรงเหมือนใจสั่นโดยไม่มีสาเหตุจนเวลาผ่านไปอีกสัก 3 เกือบ 4 เดือนก็เริ่มมีอาการมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนและก็เป็นบ่อยมากจนรู้สึกถึงความผิดปกติได้ค้ะ ช่วยดูหน่อยน้ะค้ะ
จาก : Nattakitta01@hotmail.com   [11/10/2015 01:40:37]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 148 : อาการใจสั่น (รหัส 1306)
ผมใจสั่นเหมือนจะเป็นลม ต้องบอกตรงๆว่าผมลองยาบ้ากับเพื่อนๆโดยที่ก่อนหน้าไม่เคยเสพมาก่อน ผมไปหาหมอมาแล้วได้ยาแก้ใจสั่นแต่ก็ไม่หาย ผมเล่นไปหกเม็ด ต้องบอกตรงๆว่าผมกลัวจริงๆ ผ่านมา4วันแล้วอาการใจสั่นยังคงเหมือนเดีม อยากซาบว่าเป็นเพราะลิดยายังไม่หมด หรือผมจะต้องใจสั่นอย่างนี้ตลอดไปครับ ขอบคุณครับ
จาก : jioxiaomi@gmail.com   [09/10/2015 16:05:25]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 147 : อาการใจสั่น (รหัส 1305)
ผมอายุ34ปีมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะและบางครั้งก็จะรู้สึกหายใจไม่ออกเหมือนจะวูบเพราะสูดลมหายใจไม่เข้าเหมือนกับว่าหายใจได้นิดเดียวครับและเวลาทำอะไรนิดหน่อยก็จะเหนื่อยมากๆอาการพวกนี้ผมเป็นโรคหัวใจรึป่าวครับและผมก็เป็นแบบนี้เกือบ2ปีแล้วครับบางครั้งนั่งอยู่เฉยๆก็รู้สึกหายใจไม่ได้หายใจติดขัดประมาณ2หรือ3นาทีก็จะหาย..เป็นแบบนี้ค่ารักษาเยอะใหมครับรบกวนตอบผมทีนะครับขอบพระคุณมากครับ
จาก : karunkitinopkun2498@gmail.com   [09/10/2015 08:32:28]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 146 : อาการใจสั่น (รหัส 1299)
จาก : tonfaiiy   [10/08/2015 12:41:59]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 145 : อาการใจสั่น (รหัส 1295)
ผมมีอาการใจเต็นเร็วมาสองปีแล้วแต่เป็นบางครังตอนเช้าตอนยากทานข้าวไปหาหมอฯบอกหัวใจเต็นผิดจังหวะกินยามาสองปีอาการก็เหมือนเดิม
จาก : ประจวบ   [21/07/2015 16:05:07]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 144 : อาการใจสั่น (รหัส 1292)
หนูเป็นมาตั้งแต่อายุประมาณ15ปีค่ะเวลาก่อนจะมีอาการส่วนมากจะก้มอยู่ดีๆพอเงยขึ้นเหมือนใจหายวูบแล้วก็เต้นเร็วมากเลยจนตัวหนูสั่นเส้นตรงคอข้างขวาเต้นเร็วมือเท้าเย็นบางทีมันก็หายเองไปหาหมอพยาบาลรุมจับแล้วฉีดยาตรงแขนพับข้างซ้ายแล้วเราจะมีอาการเหมือนตกเหวสักพักก็หายแต่เวลาหมอใหญ่มาตรวจเขาบอกไม่เปนไร พยาบาลที่เห็นอาการเขาก็คงจะงงเหมือนหนูเพราะหมอไมาเห็นตอนที่เรามีอาการหนูอยากทราบว่ามีนเกิดจากอะไรค่ะ
จาก : janpen chaykra   [02/07/2015 18:48:46]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 143 : อาการใจสั่น (รหัส 1291)
อายุ27ค่ะ มีอาการหน้ามืด บางครั้งมือ เท้า เหน็บชา ด้วยค่ะ อาการแบนี้ เริ่มเป็นได้ประมาณ1อาทิตย์ค่ะ เดินนิดๆหน่อยๆมักจะเหนื่อย หายจัยมั้ยทั่วท้อง มันเหมือนหายจัยมั้ยอิ่ม ต้องนั่งพักประมาน5-10นาทีก้อหายค่ะ3,4วันมานี้ นอนยุห้องอย่างเดียว เพราะเวลาเดิน หรือ ปัยไหนจะเหนื่อยง่ายค่ะ อยากปัยหาหมอน่ะค่ะ แต่กลัว.... รบกวนช่วยแนะนำด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
จาก : sakuinee1727@gmail.com   [05/06/2015 18:52:09]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 142 : อาการใจสั่น (รหัส 1290)
สอบถามค่ะ มีอาการทุกครั้งที่ก้าวขาเดินแล้วเท้าจ้ำลงพื้นมันจะมีอาการวูบทุกครั้งที่เท้าย่ำพื้นค่ะ ก่อนหน้านี้คิดว่านอนไม่พอ แต่เมื่อคืน เรานอนตั้งแต่4ทุ่มครึ่ง ตื่น7โมงเช้า มันคืออะไรอ่ะค่ะ // ขอบคุณค่ะ
จาก : ammer_seasons@hotmail.com   [03/06/2015 14:53:40]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 141 : อาการใจสั่น (รหัส 1288)
เป็นเหมือนกันครับแต่ไม่เป็นตลอดเวลาถ้าจะเป็นก็เป็นขึ้นมาเฉยเลย
จาก : ชนินทร์   [28/05/2015 22:33:08]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 140 : อาการใจสั่น (รหัส 1287)
ไม่เข้าใจผมมีอาการก่อนนอนหรือนอนลงมีอาการคล้ายจะหัวใจหยุดเต้นต้องลุกนั่งทำสมาธิพักหนึ่งอาการก็ปกตินอนต้องทำสมาธิด้วยการท่องนโมไปเลื่อยๆ จนหลับไป อาการแบบนี้มักจะเป็นบ่อยไปหาหมอตรวจคลื่นหัวใจและติดเครื่องการเต้นหัวใจไป๑วัน๑ คืนกลั้บมาให้หมอดูก็บอกว่าปกติไม่มีอะไร ผมลืมบอกไปว่า ผมวิ่งทุกวันวิ่งเครื่องออกกำลังกายวันละ 32 นาทีกว่าๆ ได้ประมาณวันละ 4 กม.แคลลอรี่ 274 ครับทุกวันเหงื่อออกมากครับ ผมมีไตข้างเดี่ยวครับผ่าตัดทิ้งเมื่อปี 2515 เป็นหนิ้วโตเท่าไข่ไก่ครับใตเน่าตัดทิ้งครับ ตอนนี้ผมอายุ 71 ปีแล้วครับ จะอยู่ไปได้อีกเท่าไรนี่ครับ
จาก : เรวัต นามวงศ์   [27/05/2015 14:36:16]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 139 : อาการใจสั่น (รหัส 1286)
จาก : fhv;;;;;;   [21/05/2015 17:04:36]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 138 : อาการใจสั่น (รหัส 1285)
จาก : fhv;;;;;;   [21/05/2015 17:03:41]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 137 : อาการใจสั่น (รหัส 1283)
ดิฉันก็เป็นเหมือนๆพวกคุณทุกคนเลยเลยค่ะ ไปหาหมอตรวจก็ไมเจออะไรแต่ทำไมดิฉันเจ็นเหมือนใครมาขยำหัวใจแล้วปล่อย เป็นจังหวะเลย ไปหาหมทำทุกอย่างซาวก็แล้วไฟฟ้าก็แล้ว ยังไม่เจออะไร งงค่ะ แต่ตอนนี้ดิฉันยังดจ็บอยู่
จาก : Siaiwan-ss@hotmail.com   [18/05/2015 11:10:19]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 136 : อาการใจสั่น (รหัส 1282)
ผมแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยเวลาทำงานก็ไม่เป็นแต่อยู่ก็เป็นขึ้นเองใจเต้นเร็วมากเหมือนจะขาดใจตายทรมานมากๆใครรู้วิธีรักษาบอกหน่อยคับ
จาก : ทรมาน   [17/05/2015 22:15:38]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 135 : อาการใจสั่น (รหัส 1281)
หายใจเหนื่อยหอบๆพอหายใจลึกๆก็รู้สึกแน่นๆมัการเจ็บตรงช่วงหน้าอกด้วยเวลาหายใจและจะเหนื่อยง่ายมากแขนขารู้สึกไม่มีแรง.เป็นอะไรไหมค่ะ
จาก : 1123   [17/05/2015 11:58:10]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 134 : อาการใจสั่น (รหัส 1279)
เรามีอาการแน่นหน้าอกมากหายใจไม่สะดวก หอบ หน้ามืด บางทีชาตามตัว ทรมานมากๆเป็นแทบทุกวันส่วนมรกจะเป็นตอนดึก4-5ช.มเลยทีเดียวกว่ามันจะคลายเป็นมา3ปีแล้ว กินกาแฟหรือที่มีคาเฟอีนไม่ได้และแอลกอฮอล์ไม่ได้เลย เคยไปหาหมอและตรวจคลื่นไฟฟ้า เจาะเลือด หมอบอกเราเป็นกรดเกินกรดไหลย้อน โรคเคลียด ทรามานมากๆๆตัวชา เย็นวูบวาบ ร้อนๆหนาวๆเหงื่อแตกไม่มีเรี่ยวแรง
จาก : เดียร์   [15/05/2015 05:29:37]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 133 : อาการใจสั่น (รหัส 1278)
เป็นเหมือนกันค่ะเหมือนหัวใจบีบตัวแรงจนรู้สึกได้มึนหัววูบแต่ไม่เป็นลมแน่นหน้าอกค่ะ
จาก : nongnuchtengsa@gmail.com   [14/05/2015 00:56:22]   แจ้งลบ  
 
ข้อมูลทั้งหมด 162 ความคิดเห็น (6 หน้า) :   1 [2] [3] [4] [5] หน้าถัดไป>>
ความคิดเห็น
ยิ้ม ตาหวาน หัวเราะ เจ้าเล่ห์ ตกใจ ยิ้ม โกรธ พระจันทร์ ดาว ปาก ดอกไม้ หัวใจ อกหัก ใบแดง ใบเหลือง สู้ๆ รักนะ *
ชื่อ หรือ email *
รูปแบบตัวอักษร :     ตัวหนา   ตัวเลื่อนจากขวาไปซ้าย
  
!! ห้ามใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมะสม !!
!! หยาบคาย ส่อไปในทางไม่ดี ลามก อนาจาร !!
!! หรือหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ !!

++ ขอบคุณค่ะ ++