: ลืมรหัสผ่าน : สมัครสมาชิก

อาการใจสั่นอาการใจสั่น เป็นความรู้สึกของผู้ป่วย ต่อการเต้นของหัวใจ ซึ่งหัวใจอาจจะ เต้นปกติ หรือ ผิดปกติ ก็ได้ โดยทั่วไป คนมักไม่รู้สึกถึง การเต้นของหัวใจ แม้ในภาวะที่ หัวใจบีบตัวแรง และ เต้นในอัตราที่เร็วมาก ขณะออกกำลังกาย ตรงกันข้าม ในภาวะที่ปราศจากสิ่งกระตุ้นใดๆ คนบางคนอาจเกิด อาการใจสั่น เช่น ขณะจะเข้านอน ความรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจ อาจทำให้บางคนสงสัยว่า หัวใจของตนเกิดความผิดปกติ ทั้งที่หัวใจไม่ได้เกิดความผิดปกติ หรือ เต้นผิดจังหวะแต่อย่างใด


อาการใจสั่น ที่อาจเกิดจากความผิดปกติของการเต้นของหัวใจ หรือ โรคหัวใจ

  • อาการใจสั่น ร่วมกับอาการอื่น เช่น หน้ามืด เป็นลมหมดสติ เจ็บ แน่นหน้าอก หรือ เหนื่อยหอบกว่าปกติ อาจบ่งบอกถึงโรคหัวใจรุนแรงควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว

  • อาการใจสั่น ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด โดยไม่สัมผัสกับการออกแรง และ สามารถหายได้เอง ผู้ป่วยมักแยกอาการแตกต่างกันขณะที่มี และ ไม่มีอาการใจสั่น

  • อาการใจสั่น ที่เกิดร่วมกับจังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ

  • อาการใจสั่น ในผู้ป่วยที่ทราบว่าเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว เช่น ผู้ป่วยที่เคยมี กล้ามเนื้อหัวใจตาย จากหลอดเลือดอุดตัน หัวใจโต ล้มเหลว หัวใจผิดปกติแต่กำเนิด

  • อาการใจสั่น ในผู้ป่วยที่มีประวัติคนในครอบครัวใกล้ชิดเป็นโรคหัวใจ โดยเฉพาะ การเสียชีวิตกะทันหัน ก่อนวัยอันควร

การตรวจวินิจฉัย

      ในเบื้องต้น แพทย์จะสอบถามประวัติการตรวจร่างกาย การตรวจเอกซเรย์เงาปอด และ หัวใจ และ การ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อช่วยการวินิจฉัย หรือ นำไปสู่การส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมที่เหมาะสม ผู้ป่วยที่สงสัยว่าอาจมี หลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด แพทย์อาจส่งตรวจการเต้นของหัวใจด้วยการเดิน วิ่ง สายพานเลื่อน (Exercise Stress Test) ผู้ป่วยที่สงสัยว่าความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจหนา หัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง ลิ้นหัวใจตีบ หรือ รั่ว ผนังกั้นหัวใจรั่ว หรือโรคของเยื่อหุ้มหัวใจ แพทย์จะส่งตรวจด้วย เครื่องตรวจเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiography)

      ส่วนการวินิจฉัยว่ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ หลายครั้งที่ผู้ป่วยมาถึงแพทย์ อาการ และ การเต้นผิดจังหวะของหัวใจได้หายแล้ว การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่กี่วินาที อาจไม่พบความผิดปกติ ผู้ป่วยอาจมีส่วนช่วยในการวินิจฉัย โดยการจับชีพจร และ นับอัตราการเต้นของชีพจรในระยะเวลา 1 นาที และ สังเกตจังหวะของชีพจรว่าชีพจรเร็วกว่าปกติหรือไม่ ชีพจรสม่ำเสมอหรือเร็วช้าไม่สม่ำเสมอ

      ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามี ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ แต่เกิดอาการไม่บ่อย แพทย์อาจส่งตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อเนื่อง ที่สามารถพกพาติดตัว และ บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ ได้ เช่น 24-48 ชั่วโมง (Ambulatory ECG monitoring หรือ Holter)


แนวทางการรักษา

      การรักษาขึ้นอยู่กับผลการตรวจว่า มีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ ถ้ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะ การที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นเป็นชนิดใด และที่สำคัญมีสาเหตุจาก โรคหัวใจ หรือ ความผิดปกติของอวัยวะใด การรักษาที่สำคัญ คือ รักษาที่สาเหตุ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว หากหลอดเลือดหัวใจตีบมาก อาจต้องได้รับการรักษาด้วยการ ขยายหลอดเลือดหัวใจ เช่น การทำบัลลูน หรือ การถ่างหลอดเลือด ด้วยขดลวด ภาวะหัวใจเต้นเร็วบ่อยครั้งที่ไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจ แต่เกิดจากความผิดปกติอื่นๆ เช่น ภาวะต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ ภาวะเลือดจาง ภาวะขาดน้ำ และ เกลือแร่ เช่น จากโรคท้องร่วง หรือ เสียเลือดมาก ซึ่งเมื่อได้รับการรักษาแล้ว ภาวะหัวใจเต้นเร็วก็จะกลับสู่ปกติโดยไม่ต้องใช้ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ ส่วนการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจให้การรักษาด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่

  1. ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Antiarrhythmic drug) ซึ่งมักมีฤทธิ์ทำให้หัวใจเต้นช้าลง ทำให้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะน้อยลง หรือ อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง ซึ่งทำให้อาการใจสั่นลดลง แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถแก้ไขที่สาเหตุการรักษาด้วย ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ มักจะไม่ทำให้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหายขาดได้

  2. การรักษาด้วยการใส่สายสวนเข้าทาง หลอดเลือดไปในหัวใจ เพื่อตรวจหาตำแหน่งที่ก่อ หรือ นำสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติ (Electrophysiologic study) และใช้ จี้ทำลายจุด เล็กๆ ที่ผิดปกตินั้น ด้วยพลังงานรูปแบบต่างๆ (Catherter ablation) เช่น ไฟฟ้าความถี่สูง (Radiofrequency ablation) ซึ่งเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน 55-75 องศา หรือ ใช้ความเย็นจัด ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมาก (Cryoablation) ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถรักษา ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหลายชนิด ให้หายขาดได้โดยไม่ต้องกินยาอีก หรือ ลดการใช้ยาลงได้มาก

  3. การ ใช้ไฟฟ้า กระแสตรงความต่างศักย์สูง ช็อกผ่านผิวหนังหน้าอกผ่านหัวใจ (Cardioversion, Defibrillation) สำหรับการแก้ไขหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิด โดยเฉพาะ หัวใจเต้นผิดจังหวะที่เร็วมาก หรือ สั่นพลิ้วในภาวะฉุกเฉิน ที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนั้น ทำให้ ความดันเลือดลดลงอย่างมาก ตรวจจับ ความดัน และ ชีพจร ไม่ได้

  4. การ ผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ให้จังหวะหัวใจ (Permanent cardiac pacemaker) สำหรับภาวะ หัวใจเต้นช้ามาก หรือ เครื่องกระตุกช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ ชนิดฝังในตัวผู้ป่วย (Automatic lmplantable Cardioverter Defibrillator ; AICD) สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง จากหัวใจห้องล่าง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง หัวใจล้มเหลว เพื่อให้ได้รับการรักษากระตุกช็อกไฟฟ้าหัวใจในทันที (ภายในไม่กี่วินาที) หากเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงจากหัวใจห้องล่าง

ขอขอบคุญข้อมูลจาก  www.phyathai.com

ความคิดเห็นที่ 131 : อาการใจสั่น (รหัส 1269)
นี่เราก็เป็นทรมานที่สุดแน่นที่หน้าอก จุกที่คอ อาการตาลายเหนื่อยง่าย หอบ หัวใจเต้นเร็ว ไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นกรดไหลย้อน ตรวจคลื่นหัวใจปกติดี ค่ะ
จาก : น้ำ อายุ 25 ค่ะ   [07/04/2015 20:11:51]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 130 : อาการใจสั่น (รหัส 1267)
เหนื่อยหอบใจสั่นมาเวลาขึ้นบันได2-3ชั้นค่ะ ใจจะเต้น105-120ครั้งต่อนาทีเลยค่ะ จะเป็นประมาณ3ชม.แล้วจะดีขึ้นเองค่ะ ไปหาหมอแล้วตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็ปกติค่ะ ตรวจ24ชม.ก็ปกติค่ะ บางครั้งอยู่เฉยๆก็เป็นค่ะ รู้สึกใจหวิวๆใจหาค่ะ อาการนี้จะมาไม่เป็นเวลาค่ะ เป็นๆหายๆ อายุ18ปี น้ำหนัก43เองค่ะ วิ่วเข้าออกโรงบาลเป็นว่าเล่นเลยค่ะ
จาก : แนน   [25/03/2015 17:30:12]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 129 : อาการใจสั่น (รหัส 1264)
ใจสั่น ใจหวิวๆ เจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย หน้าวับ. ใจเต้นเร็ว
จาก : ขวัญ   [15/03/2015 11:53:28]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 128 : อาการใจสั่น (รหัส 1263)
เวลาเจอเรื่องเครียด ตกใจ กลัวจะมีอาการวูบวาบชาตามตัวชาปลายมือแขนหน้าอก
จาก : aom_kanjun@hotmail.com   [02/03/2015 12:16:07]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 127 : อาการใจสั่น (รหัส 1260)
โดยสรุปแล้วเป็นอะไรกันแน่ อาการคล้ายกัน
จาก : chanokpan4@gmail.com   [03/02/2015 17:05:26]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 126 : อาการใจสั่น (รหัส 1257)
เป็นเหมือนกันอาการเริ่มแรกแขนขาไม่มีแรงใจสั่นเหมือนจะเป็นลม หวิวๆมึนๆ มือเท้าเย็น กระสับกระส่าย ทำอะไรไม่ค่อยถูกมือจะสั่น จู่ๆก็เป็นขึ้นมา ไม่รู่เกิดจากอะไร
จาก : สา   [31/01/2015 17:02:44]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 125 : อาการใจสั่น (รหัส 1255)
ช่วยด้วยค้า ทรมารมาก อยู่เฉยๆก็มีอาการใจหายวูบวาบ ตาลาย หน้ามืด เครียดด้วยค่ะ ไปหาหมอ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ก็ปกติ แต่ความดันต่ำค่ะ แต่เป็นโรคกระเพาะอยู่ค่ะ สรุปเกิดจากอะไรค่ะ
จาก : แนนค่ะ   [20/01/2015 20:34:40]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 124 : อาการใจสั่น (รหัส 1252)
เพื่อนของหนูค่ะ ดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่3ทุ่มจนถึงเช้า หลังจากนั้นมีการการ ใจสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ อาเจียนบ่อย แน่นตรงหน้าอก อ่อนเพลีย มีวิธีรักษาเบื้องต้นอย่างไรค่ะ
จาก : arnak@outlook.co.th   [12/01/2015 17:41:18]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 123 : อาการใจสั่น (รหัส 1250)
ในระยะเวลา 1-2 เดือนมานี้มีอาการใจสั่น มันวูบๆ หวิวๆ เป็นแว๊บเดียว แต่เป็นบ่อยครั้งรู้สึกได้ว่าวันนึงจะรู้สึกแบบนี้เกือบทั้งวัน จนบางทีรู้สึกหงุดหงิด บางครั้งมีอาการมึนๆ เพลีย แล้วบางทีก็มีอาการมือสั่นร่วมด้วย จากปกติเคยวิ่งได้นานๆ เดินขึ้นบรรได 3 ชั้นยังเดินได้ปกติ แต่พอมีอาการใจสั่นเกิดขึ้นแค่เดินนิดหน่อยก็เหนื่อยจนบางทีก็หน้ามืด แต่ไม่ถึงขั้นเป็นลมนะคะ ไม่ทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากสาเหตุใดคะ แล้วควรต้องรีบไปพบแพทย์หรือไม่ หรืออาจจะหายได้เองคะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
จาก : kojchanst30@gmail.com   [24/12/2014 23:15:57]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 122 : อาการใจสั่น (รหัส 1248)
ผมมีอาการใจสัั่นแน่นหน้าอกข้างซ้ายแน่นในคอบางทีนั่งขัดสมาธิก็แน่นอกเวลาออกกำลังกายทำงานก็ไม่เหนื่อยปกติครับแต่ว่าผมจะเรอบ่อยมากๆครับไปตรวจการทำงานของหัวใจckก็ปกติดีครับตอนนี้เครียดมากครับบางทีใจเต้นเร็วเหมือนใจจะขาดเลยครับตอนนี้ผมอายุ32ครับใครเป็นเหมือนผมบ้างครับช่วยแนะนำด้วยครับอาการแบบนี้เป็นโรคหัวใจไหมครับขอบคุณครับ
จาก : azan.vrm@hotmail.com   [17/12/2014 01:04:35]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 121 : อาการใจสั่น (รหัส 1244)
เป็นอาการคล้ายๆที่ว่านี้เป็นมานานแล้วค่ะ จากเมื่อก่อนเป็นๆพักๆพอแค่รู้สึกได้ว่าใจหวิวๆแล้วจู่ๆหายเอง เลยไมได้คิดอะไรมาก แต่ปัจจุบันเวลาเป็นเริ่มรู้สึกแกว่งๆตรงหัวใจ ร่วมกับปลายมือสั่นแบบควบคุมไม่ได้ เขียนหนังสือลำบาก แล้วก็รู้สึกใบหน้าเย็นๆคล้ายจะเป็นลม แต่ก็ไม่เป็นลม ช่วงนี้อาการจะไม่ได้เป็นแค่ตอนตื่นเต้น ตกใจ หรือเวลาออกกำลังเยอะๆ เวลานอนบางคืนก็รู้สึกตัวตื่นมาซะเฉยๆใจสั่นหวิวๆและเหนื่อยข้างในเหมือนไปวิ่งเหยาะๆมาเลยค่ะ ปัจจุบันอายุ24 ปี เคยไปหาหมอมาสองสามครั้ง แต่ไปทีไรได้แต่ยานอนหลับมาเรื่อยเลยค่ะ โดยที่คุณหมอไม่ถามซักคำว่านอนหลับดีมั้ย ตอนนี้อยากทราบว่าตกลงเราเป็นอะไรแน่
ปล.ปกติเป็นคนนอนเข้านอนเร็ว นอนวันนึงไม่ต่ำกว่า7-8 ชม. แน่
-ปู่เป็นโรคเบาหวาน+เส้นเลือดหัวใจตีบทำบายพาสมาแล้วส่วนพ่อก็เป็นเบาหวาน+หัวใจเต้นผิดจังหวะ (จะตกทอดมาเป็นมรดกมั้ยค่ะ--")
จาก : Hasanah0013@gmail.com   [23/11/2014 00:54:50]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 120 : อาการใจสั่น (รหัส 1235)
หนูมีอาการใจสั่น หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก รักษาหายไหมอ่ะ
จาก : lumpool-1993@hotmail.com   [15/10/2014 20:28:59]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 119 : อาการใจสั่น (รหัส 1234)
ความคิดเห็นที่ ๑๐๙ ไม่ทราบว่าอาการเป็นเหมือนกับผมหรือเปล่า คือ อาการจุกแน่นที่ลิ้นปี่แล้วปวดร้าวไปที่ไหลขวาแล้วไปที่หลังขึ้นต้นคอเป็นสักพักก็หายไปหาหมอบอกว่าเป็นโรคกระเพาะ ระยะหลังเประมาณหนึ่งเดือนเป็นถี่ขึ้นเป็นพักเดียวหายอีกสัก ๑๐ นาทีเป็นอีกและเป็นถี่จนวันหนึ่งเป็นถี่มากจนประมาณ ๓ ทุ่ม ของวันหนึ่งเป็นและมีอาการอยุ๋นาน จึงตัดสิ้นใจไปโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นางพยาบาลถามอาการเสร็จก็บอกว่าเป็นโรคหัวใจให้เอาเครื่องตรวจคลื่นหัวใจตรวจทันทีและก็เอาผมเข้าห้อง CCU ให้ยาละลายลิ่มเลือดทันที และส่งต่อโรงพยาบาลพุทธชินนราช ฉีดสีดูพบว่าเส้นเลือดใหญ่ที่หัวใจตีบตันหนึ่งเส้นนอนรักษาอยู่ ๙ วัน หมอจึงให้กลับบ้าน กินรักษาโรคหัวใจ ยาละลายลิ่มเลือตลอดชีวิต เป็นมาประมาณ ๒ ปีกว่าแล้ว ปัจจุบันอาการปกติและรักษากับหมอที่ป็นหมอรักษาโรคหัวใจโดยเฉพาะ จ.อุตรดิตถ์
จาก : Thitirut.soc@un.ac.th   [11/10/2014 17:07:37]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 118 : อาการใจสั่น (รหัส 1233)
มีอาการใจสั่น แน่หน้าอก หายใจไม่สะดวก มือเท้าอ่อนแรงและชาตั้งแต่หัวจรดเท้า รู้สึกเหมือนหัวใจเต้นเบาลงๆ เป็นไม่บ่อยแต่บทจะเป็นก็เป็นขึ้นมาเฉยๆ ทั้งที่ไม่ได้มีภาวะเหนื่อย หรือเพลียเลย ตรวจเลือด ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า ติดกล่องฟังเสียงสะท้อนหัวใจ อัลตร้าซาวด์ ทุกอย่างปรกติหมด ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแน่ ใครเป็นแบบนี้บ้าง อยากรู้ว่าเป็นอะไร กังวลมากค่ะ
จาก : ิ่bj_paknam@hotmail.com   [08/10/2014 20:27:37]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 117 : อาการใจสั่น (รหัส 1232)
เป็นเหมือนกันหมดเลยที่อ่านมา เป็นมานานกวาาสองปี ตอนนี้ทำง่นไม่ได้เพราะนอนกลางคืนไม่ได้เลยตรวจแล้วก็ไม่พบอะไร สุดท้ายก็ได้ยานอนหลับ ยาคลายเครียด ขยายหลอดเลือด บำรุงสมองมาทาน เพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น ส่วนตัว ตรวจ กรดไหลย้อน กระเพาะ เครียดสะสม คลื่น

หัวใจ ความดัน ไม่พบอะไร ก็พบแต่อยู่ในภาวะทานยาหายห็สุดท้ายมารักษาเองที่บ้าน ส่วนตัว ดูแลตนเอง ด้วย เวลาเป็นอยู่ที่โปร่งโล่ง มีลมโกรก ทานยาขับลม น้ำขิงก่อนนอน ควรมีเพื่อนคุย ทำให้อารมณ์ดีตลอดห้ามเครียด นอนมากๆ ห้ามทานมือหนักตอนดึกและของเย็น เล่นโยคะช่วยได้เนื่องลมหายใจ เสริม น้ำมันปลา หมอเส็งกล่องเหลือง น้ำผึ้ง ช่วยได้คะ ลองมาแล้ว
จาก : ไอซ์   [02/10/2014 00:15:37]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 116 : อาการใจสั่น (รหัส 1229)
หัวใจเต้นเร็ว แล้วแน่นหน้าอก คือมันเป็นอะไรค่ะ เป็นมา3 4 วันแล้ว จะเป็นโรคหัวใจไหม
จาก : biwtytonoo@gmail.com   [21/09/2014 23:58:35]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 115 : อาการใจสั่น (รหัส 1228)
ตอนนี้
เหนื่อยมากหายใจไม่ค่อยออกนั่งเฉยก็เหนื่อยแล้วนานเป็นที่ค่ะ
แต่ตินนี้ปว่ยเป็นไขหวัดค่ะช่วยตอบกนูทีค่ะ
จาก : someonetosomething@ hotmail.co   [12/09/2014 20:20:08]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 114 : อาการใจสั่น (รหัส 1220)
เพื่อนฝากมาถามค่ะ
แน่นหน้าอกแล้วก็เปนเหมือนหอบ บางทีนั่งเฉยๆก็หายใจไม่สดวกเลยต้องอ้าปาก เป็นอะไรหลอคะ
จาก : ยัยบ๊อง   [29/08/2014 23:50:07]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 113 : อาการใจสั่น (รหัส 1196)
ใช่ค่ะเป็นเหมือนกันเลย
จาก : มารีนี   [04/07/2014 21:17:58]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 112 : อาการใจสั่น (รหัส 1191)
อาการใจสั่นหน้ามืดเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะไม่เข้าใจเลยค่ะมันทรมานมากเป็นๆหายๆหมอช่วยบอกได้มั้ยค่ะเกิดจากอะไรวัดคลื่นกระแสหัวใจแล้วก็แล้ววัดความดันก็ปกติมันเกิดจากอะไค่ะ
จาก : amnaka0955@gmail.com   [15/06/2014 20:17:36]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 111 : อาการใจสั่น (รหัส 1188)
เปนเหมือนกันค่ะแน่นหน้าอกหายไจไม่สะดวกชาไปหมดเลยหน้าก้ด้วยรุ้สึกเหมือนหัวไจจะหยุดเต้นหรือบางทีก้เตันเหมือนคนตกใจทั้งที่นั่งยุเฉยๆเคยไปหาหมอแร้วตรวจคลื่นไฟฟ้าหมอบอกไม่เปนไรแต่บอกว่าเราเปนกรดไหลย้อนก้ไม่เข้าไจเหมือนกันว่าเปนไรกันแน่อยากรุ้อยากหาย
จาก : en-joy55@hotmail   [04/06/2014 01:07:24]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 110 : อาการใจสั่น (รหัส 1186)
จาก : k   [28/05/2014 16:22:38]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 109 : อาการใจสั่น (รหัส 1184)
มีอาการเหนื่อยง่ายแค่ทำกับข้างล้างจานก็เหนื่อยเวียนหัว
บางครั้งก็เจ็บกลางหน้าอก บางครั้งก็เจ็บข้างซ้ายเจ็บแบบหนัก
หรือเจ็บแบบแน่น เคยไปโรงพยาบาลหมอดรวจคลื่นหัวใจหมอบอกว่าหัวใจเต้นเร็วกว่าปรกติและเลือดจากหมอบอกอีกว่าอาการนี้ไม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวล อ้อมีอาการปวดที่ไหล่ซ้ายร้าวไปถึงด้นหลังด้วยค่ะบางวันกลางคืนมีอาการขาชา ไครรู้สาเหตุบอกทีค่ะตอนนี้ทรมานมาก คุรหมอให้แค่ยาพารามากินแก้ปวดเฉยๆๆอาการไม่ดีขึ้นเลย
จาก : saei.hikaru@hotmail.com   [07/05/2014 15:56:23]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 108 : อาการใจสั่น (รหัส 1183)
เคยเปนค้ะเเต่ไม่ค่อยบ่อย หัวใจเต้นเเรงเเล้วก็เเน่นหน้าอก หอบเหนื่อยง่ายอ่ะค้ะ ยังไม่เคยไปตรวจค้ะถ้่าเป็นเเบบนี้ต้องไปโรงพยาบาลรึป่าวค้ะ จะเป็นโรคหัวใจรึป่าวค้ะ อาการเเบบนี้??
จาก : cv_z_noey@hotmail.com   [06/05/2014 21:42:43]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 107 : อาการใจสั่น (รหัส 1181)
ขอสอบถามค่ะ
ครึ่งปีที่ผ่านมาจะมีบางวันที่รู้สึกถึงการเต้นผิดปกติของหัวใจ เหมือนกับวูบ ๆ บอกไม่ถูกค่ะ แต่จะเป็นแค่จังหวะ หรือ สองสามจังหวะเท่านั้น
เป็นไม่แน่นอน บางครั้งเป็นติดกันหลายวัน บางครั้งห่างกันเป็นเดือนค่ะ เวลาหัวใจเต้นผิดจังหวะ จะมีอาการหายใจผิดปกติหรือหายใจไม่ออก แน่นหน้าอกค่ะ ไม่ทราบว่ามีสิทธิจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าค่ะ

ขอบคุณที่ให้คำปรึกษาค่ะ
จาก : autsanee_1@hotmail.com   [30/04/2014 00:58:26]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 106 : อาการใจสั่น (รหัส 1173)
เกี่ยวกะไขมันอุดตันในหลอดเลือดและโรคหัวใจ..ลองทานน้ำทับทิมกิฟฟารีน ดื่มเยอะหน่อยช่วงแรก สรรพคุณโดยตรง หาซื้อดูนะคะ ดีกว่าทานยาหมอแน่นอนคะ..สู้ๆนะคะ
จาก : karaked   [20/03/2014 15:26:38]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 105 : อาการใจสั่น (รหัส 1172)
หนูเป็นประมาณ3เดือนกว่าแล้วยังไม่หายเลย เป็นครั้งแรกจะมีอาการใจสั่นหัวใจเต้นเร็วมากๆ แล้วหลังจากนั้นมือเท้าจะซีดเหลืองไปหมด แล้วก็ชาไปทั้งตัวเลย เคยไปตรวจหาไทรรอยด์มาแล้ว แต่หมออก็บอกว่าไปเปงไร หมอเค้าก็ให้ย่าลดใจสั่นมากืิน แต่ว่าตังเองเป็นธารัสซีเมียแบบแอบแฝง แต่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันีป่าว จนทุกวันนี้บางครั้งก็ยังมีอ่าการยังงี้อยู่ ไม่หายซะที เพราะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรกันแน่ อยากจะปล่อยเอาน้องก็ไม่กบ้าปล่อย กลัวเป็นอันตราย
จาก : sudaporn6331@gmail.com   [17/03/2014 21:36:30]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 104 : อาการใจสั่น (รหัส 1146)
ผมไม่อยากไหเ้มันเเต้เลย
เพราะไม่ต้องเป็นโรคหัวใจ
จาก : tt9119@hotmail.com   [09/01/2014 17:46:08]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 103 : อาการใจสั่น (รหัส 1134)
เป็นเหมือนกันค่ะหน้ามืดพร้อมกับใจสั่นและบางครั้งก็แน่นหน้าอกหลังจากนั้นอาการจะค่อยๆดีขึ้นแต่จากที่ไม่มีเหงื่อก็มีมาเล็กน้อย
จาก : Nooploy   [25/12/2013 10:08:34]   แจ้งลบ  
 
ความคิดเห็นที่ 102 : อาการใจสั่น (รหัส 1112)
มีอาการเหมือนกันคะ ตอนนี้มียาconcor2.5พกติดตัวไว้กินเมื่อเกิดอาการ มันไม่หายขาดซะที/น่ารำคาญ/ทรมานมาก
จาก : ษมิ   [12/12/2013 19:02:41]   แจ้งลบ  
 
ข้อมูลทั้งหมด 131 ความคิดเห็น (5 หน้า) :   1 [2] [3] [4] หน้าถัดไป>>
ความคิดเห็น
ยิ้ม ตาหวาน หัวเราะ เจ้าเล่ห์ ตกใจ ยิ้ม โกรธ พระจันทร์ ดาว ปาก ดอกไม้ หัวใจ อกหัก ใบแดง ใบเหลือง สู้ๆ รักนะ *
ชื่อ หรือ email *
รูปแบบตัวอักษร :     ตัวหนา   ตัวเลื่อนจากขวาไปซ้าย
  
!! ห้ามใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมะสม !!
!! หยาบคาย ส่อไปในทางไม่ดี ลามก อนาจาร !!
!! หรือหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ !!

++ ขอบคุณค่ะ ++